• 09128595912

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک گام مهم است درحفاظت کردن از کارگران وکارتان ,به علاوه که مطابق با قوانین برآورده می شوند . این به شما کمک می کند که بر روی ریسک هایی که واقعا درمحل کارتان اهمیت دارند توجه کنید یا پتانسیلی که باعث صدمات جدی می شود . در خیلی موارد سنجش های درست می توانند به آسانی ریسک ها را کنترل کنند ,برای مثال مطمئن شوید که spillages به سرعت سازمان یافته اند ومرتب شده اند پس کسی لیزنمی خورد یا قفسه کشو ها را بسته نگهدارید تا مطمئن شوید کسی سکندری یا لیز نمی خورد . اغلب , این به معنی (روش های اندازه گیری یا ارزیابی های ) آسان ,کم هزینه وموثری است که با ارزش ترین دارایی شما را تضمین می کند یعنی نیروی کار شما محافظت می شود .
قانون انتظار ندارد که شما همه ریسک ها را حذف کنید , اما شما مستلزم آن هستید که از افراد تا آنجا که به طور معقولانه عملی است حفاظت کنید . این راهنما به شما می گوید که این کار را چطور با کمترین ایراد انجام دهید .
این تنها راه انجام ارزیابی ریسک نیست , روش های دیگری هم هست که به خوبی کار می کنند ,به خصوص برای بیشتر ریسک های پیچیده و پیشامد ها اگر چه ما اعتقاد داریم که این روش آسان ترین وبهترین روش برای بیشتر سازمان هاست .


ارزیابی ریسک چیست ؟

ارزیابی ریسک به طورساده یک بازرسی با دقت است از چیزی که می تواند باعث آسیب افراد درمحیط کار شود , بنابراین شما می توانید ارزیابی کنید , اگرچه شما به اندازه کافی احتیاط می کنید اما باید بیشتر احتیاط کنید تا از آسیب و صدمات جلوگیری کنید .کارگران و بقیه افراد دارای حقی برای محافظت از ضرر به وجود آمده به سبب کوتاهی دراندازه گیری های کنترلی منطقی هستند .
حوادث وبیماری ها می تواند زندگی ها را نابود کند وکار شما را خیلی تغییر دهد اگر محصول ازبین برود, ماشین آلات صدمه ببینند ,هزینه بیمه افزایش یابد یا حتی مجبورشوید که به دادگاه بروید .شما به طور قانونی مستلزم این هستید که ریسک های موجود درمحیط کار را شناسایی کنید و پس از آن یک برنامه ای را برای کنترل ریسک ها پیشنهاد کنید .


چگونه ریسک های موجود درمحیط کار را ارزیابی کنیدگام 1: شناسایی خطرات


گام 2: تعیین اینکه چه کسی ممکنه صدمه ببیند وچگونه


گام 3: ارزیابی ریسک وتعیین اقدامات پیشگیرانه


گام 4: ضبط کردن اطلاعات بدست آمده واجراکردن آنها


گام 5 :بازنگری ارزیابی وبروز کردن آن درصورت لزوم


درخیلی از ارگان ها ,ریسک ها واضح هستند وبه کاربردن واحدهای ضروری کنترل بسیار آسان است . اگرچه شاید شما قبلا می دانستید ,برای مثال ,شما کارگرانی دارید که بارهای سنگین جا به جا می کنند وبنابراین می تواند به کمرهایشان آسیب بزند , یا جایی که افراد به طور احتمالی سر می خورند یا می لغزند ,اگر چنین است چک کنید که اقدامات پیشگیرانه معقولی برای جلوگیری از آسیب دیدن داشته باشید .
اگر شما دریک ارگان بزرگ کار می کنید , می توانید از یک مشاور ایمنی وبهداشت درخواست کنید که به شما کمک کند. اگر از کارتان مطمئن نیستید ازکسی که دارای سر رشته است کمک بگیرید . درهمه موارد, شما باید مطمئن شوید که تمام کارکنان ونمایندگانتان را دراین پروسه درگیر کرده اید .آنها دارای اطلاعات مفیدی درباره چگونگی انجام کارهستند که می تواند ارزیابی ریسک شما را کاملتر وموثرتر بکند . اما به یاد داشته باشید شما برای مشاهده اینکه ارزیابی به موقع و به طور مناسبی انجام شده مسئول هستید .

وقتی درباره ارزیابی ریسک فکرمی کنید به یاد داشته باشید :
• خطر هر چیزی است که ممکن است باعث آسیب شود ,مثل مواد شیمیایی, الکتریسیته ,کارکردن روی نردبان ها , یک کشوی باز وغیره ......
• ریسک یک شانس است ,بالا یا پایین , که هرکسی می تواند با این ریسک یا بقیه خطرات آسیب ببیند به اضافه نشانه ای از اینکه چطور صدمات می توانند جدی باشند


گام 1: شناسایی خطرات

اول شما نیاز دارید که بفهمید افراد چگونه صدمه می بینند .وقتی شما هرروز دریک محیط کار می کنید شناسایی بعضی ازخطرات آسان است پس اینجا چند تیتر هست که به شناسایی بعضی ازموارد که اهمیت بیشتری دارند کمک می کند :
• دورمحل کارتان قدم بزنید ونگاه کنید به چیزهایی که به طورمعقولانه انتظار دارید باعث صدمه وآسیب شوند.
• ازکارمندانتان یا نمایندگانشان بپرسید که چه فکر می کنند . آنها ممکنه از چیزهایی آگاهی داشته باشند که برای شما واضح و معلوم نباشد .
• متناوبا با خط اطلاعات HSE تماس بگیرید تا نشریه هایی را که می توانند کمک کنند را شناسایی کنید , یا تماس داشته باشید با workplace Health Connect که یک سیستم رایگان برای مدیران وکارمندان سرمایه گذاری های کوچک و متوسط است که اطلاعات کاربردی درزمینه ایمنی وبهداشت محیط کار را فراهم می کند .
• دستورالعمل های سازنده یا برگه های اطلاعاتی برای مواد وتجهیزات را چک کنید که آنها می توانند خیلی مفید باشند درواضح کردن خطرات وقرار دادن آنها درمسیر درست .
• یک بازنگری بر روی اسناد حوادث وبیماری های گذشته داشته باشید این بازنگری اغلب بر شناسایی خطراتی که کمتر مشهود هستند کمک می کند.
• به یاد داشته باشید که درمورد خطراتی که دردراز مدت بر روی سلامتی تاثیر می گذارند فکرکنید (سطوح بالای صدا یا درمعرض مواد مضر قرارگرفتن )وهمچنین خطرات ایمنی .


گام 2: تعیین اینکه چه کسی ممکن است صدمه ببیند وچگونه

برای هر خطری شما نیاز دارید که روشن کنید که چه کسی ممکن است آسیب ببیند این به شما کمک خواهد کرد که بهترین روش مدیریت ریسک را شناسایی کنید . آن بدین منظور نیست که اسم هر کسی را بنویسید , اما ترجیحا گروههای افراد را شناسایی کنید .(برای مثال کسانی که درانبار کار می کنند. )
در هرمورد فهمیدن اینکه چگونه آنها ممکنه آسیب ببینند , فهمیدن اینکه چه نوع جراحت یا بیماری ممکنه اتفاق بیفتد برای مثال کسانی که قفسه ها را مرتب می کنند ممکنه دراثر بلند کردن مکرر جعبه ها دچار صدمات کمر وپشت شوند .

به یاد داشته باشید :
• بعضی از کارگران نیازهای ویژه ای دارند مثل کارگران جدید وجوان مادران وزنان باردار وافرادی با ناتوانایی که ممکنه دارای ریسک به خصوصی باشند
• نظافتچیان , بازاریان ,پیمانکاران , کارکنان تعمیرو نگهداری و....که ممکنه تمام وقت درمحیط کار نباشند .
• اعضای جامعه , اگرممکن است که آنها با فعالیت های شما آسیب ببینند .
• اگر شما محل کارتان را تقسیم کردید باید بر روی اینکه چگونه کار شما برروی افراد دیگر تاثیر می گذارد فکرکنید بعلاوه درباره اینکه چطور کارآنها برروی کارکنان شما تاثیر می گذارد صحبت کنید واز کارکنانتان بپرسید اگر فکر می کنند که ممکنه شما کسی را از قلم بیندازید .


گام 3: ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات پیشگیرانه

نقاط خطر را درنظر بگیرید , سپس تصمیم بگیرید چه کاری باید درباره آنها انجام دهید . این قانون مستلزم این است که هرکاری را انجام دهید تا افراد را از آسیب محافظت کنید .شما می توانید یک تدبیری برای خود اتخاذ کنید . اما آسان ترین راه این است که مقایسه کنید که چه کارهایی را می توانید با یک تمرین خوب انجام دهید .

اول ازهمه , به کارهایی که قبلا انجام داده اید نگاه کنید , درباره اینکه چه کنترلی را درمحل باید انجام دهید وچطور کار را سازماندهی کنید فکرکنید . سپس این را با یک نمونه خوب مقایسه کنید وببینید اگر درسطح بالاتری بود باید کاری را انجام دهید که خود رابه سطح استاندارد برسانید . در پرسیدن این سئوال ازخودتان ملاحظه کنید:
آیا می توانم همه خطرات را تماما از بین ببرم ؟
آگر نه , چطور می توانیم ریسک ها را کنترل کنیم به طوریکه صدمات بعید است؟
وقتی ریسک ها را کنترل می کنید اصول زیررا بپذیرید. اگر موارد زیر امکان پذیر است:
• موارد کم خطرتر را امتحان کنید (مثل تعویض مواد کم خطرتر با موادپرخطر)
• جلوگیری ازدسترسی به خطر (مثل حفاظ گذاری )
• کارها را طوری سازماندهی کنید که درمعرض قرارگرفتن خطرات کاهش یابد (مثل قراردادن موانع بین پیاده ها و وسایل نقلیه )
• نوع تجهیزات حفاظت فردی (مثل لباس ,کفش , عینک ایمنی و....) وفراهم کردن امکانات رفاهی و اجتماعی (مثل کمک های اولیه)
توسعه دادن و پیشرفت ایمنی وبهداشت به هزینه زیادی نیاز ندارد .برای مثال , قراردادن یک آینه دریک نقطه کورخطرناک برای جلوگیری از تصادف وسایل نقلیه یک اقدام پیشگیرانه کم هزینه برای رسیدگی به ریسک ها می باشد . عدم موفقیت یک اقدام پیشگیرانه ساده می تواند هزینه بیشتری برای شما داشته باشد اگر یک حادثه اتفاق بیفتد.
کارکنان را مشارکت دهید , بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که چه چیزی برای انجام کاردرنمونه پیشنهاد کنیدو نمی توانید هیچ خطر جدیدی را مطرح کنید.


گام 4: ضبط کردن اطلاعات بدست آمده واجرا کردن آنها

گذاشتن نتایج ارزیابی ریسک تان درنمونه یک تفاوتی ایجاد خواهد کرد وقتی که مراقب افراد وکارتان هستید .
نتایج ارزیابی ریسک تان را ثبت کنید وبه اشتراک گذاشتن آنها بین کارکنانتان شما را تشویق می کند که این کار را انجام دهید. اگر شما کمتر از پنج کارگر دارید مجبور نیستید که چیزی را یادداشت کنید , اگرچه این کارمفید است بنابراین شما می توانید آن را درروز بعد مرورکنید به طور مثال چیزهایی که تغییر کرده اند .
وقتی نتایج را ثبت کردید , آن را ساده نگه دارید برای مثال لغزیدن برروی اشغال فراهم کردن سطل راهنمایی کردن کارکنان ,چک کردن اداره منزل به صورت هفتگی یا فیوم جوشکاری : استفاده از تهویه موضعی وچک کردن های مرتب و با قاعده .
ما نباید انتظار داشته باشیم که ارزیابی ریسک کامل باشد , اما باید مناسب وکافی باشد.شما نیاز دارید که بتوانید آن را به نمایش بگذارید:
• چک کردن مناسب ود بجا
• پرسیدن اینکه چه کسی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد
• شما با تمام خطرات اصلی سروکار دارید ,حساب کردن تعداد افرادی که ممکن است درگیر شده باشند .
• اقدامات پیشگیرانه معقول هستند وریسک باقی مانده پایین است .
• شما کارکنانتان ونمایندگانشان را درپروسه درگیر کنید .


یک طرح خوب از فعالیت اغلب شامل ترکیبی از چیزهایی مختلف می شود مثل:
• تعداد کمی از پیشرفت های ساده وکم ارزش که می توانند به سرعت اجرا شود , ممکن است به عنوان یک راه حل موقت باشند تا زمانی که بیشتر کنترل های قابل اطمینان درمحل موجود است .
• راه حل های درازمدت دراین ریسک ها بیشترین احتمالی است که باعث حوادث یا بیماری ها می شود.
• راه حل های دراز مدت دراین ریسک ها با بدترین پتانسیل نتایجی که دارند .
• ترتیباتی برای آموزش کارکنان درریسک های اصلی که باقی مانده اند وچگونگی کنترل آنها .
• چک کردن های مرتب برای اطمینان از اینکه واحدهای کنترل درمحل پا برجا ست .
• واضح کردن مسئولیت ها که چه کسی چه عملی را انجام دهد ودر چه زمانی .
به یاد داشته باشید , اولویت ها واز عهده کاری برآمدن مهمترین چیزها هستند. هنگامی که هر فعالیتتان را تکمیل کردید آنرا از برنامه هایتان حذف کنید .


گام 5: بازنگری ارزیابی وبروز کردن آن درصورت لزوم

تعداد کمی از محل های کار همانطور باقی می مانند. دیر یا زود شما تجهیزات جدید خواهید آورد اجسام وروش هایی که می توانند خطرات جدید ایجاد کنند . به همین جهت نیاز به بازبینی های اساسی وجود دارد سالانه یک بازبینی ساده درمحلی که شما هستید به شما اطمینان از پیشرفت می دهد یا نهایتا پست رفت ندارید .
درطول سال اگر تغییر مهمی داشتید منتظر نمانید . ارزیابی ریسکتان را چک کنید و جایی که لازم است آن را اصلاح کنید. اگر امکان دارد این بهترین زمان است که درباره ارزیابی ریسک فکر کنید وقتی شما تغییرات را طرح ریزی می کنید دراین زمان قادر هستید که انعطاف پذیرتر باشید .
ضریب حادثه (frequency. Rate)
عبارتست ازتعداد حوادث و تصادفاتی که در مدت معینی (معمولا یکسال) منجر به ضایعات انسانی(اعم از تلفات، نقص عضو وبیماریهای شغلی میشود) یا بعبارت دیگر تعداد حوادث در یکسال در مقابل هر یک میلیون ساعت:

بعقیده صاحب نظران در صورتیکه میزان وفور حادثه در کارخانه یا کارگاهی بین صفر تا ده باشد آن کارگاه از نظر رعایت اصول ایمنی خوب است .
میزان شدت حادثه (severity Rate)
به استناد ششمین کنفرانس بین المللی آمارگران کار میزان شدت حادثه (S.R)عبارتست از روزهای تلف شده به مقیاس هر ۱۰۰۰ساعت یعنی روزهای تلف شده به مقیاس هر ۱۰۰۰ ساعت کاری

مثال: کارگاهی دارای ۵۰۰ نفر کارگر است که هر یک از آنها ۵۰ هفته در سال و ۴۸ ساعت در هفته کار میکنند . تعداد حوادث طی یکسال در آن کارگاه شامل ۶۰ فقره بوده است و کارگران مدتی معادل ۵ درصد کل ساعات کار یعنی ۶۰۰۰۰ ساعت غیبت داشته اند . مطلوبست ضریب تعداد حادثه در این کارگاه.


اندازه‌گیری شدت حادثه اگر در مثال فوق تعداد روزهای تلف‌شده براثر ۶۰حادثه ۱۲۰۰ روز باشد، شدت حادثه به شکل زیر محاسبه میشود:نکات قابل توجه • با توجه به مثال فوق در مدت یکسال در ازای هر ۱۰۰۰ ساعت، یک روز تلف شده است.
• اگر تعداد ساعات کار سالیانه هر کارگر برابر (۴۸*۵۰) یعنی ۲۴۰۰ ساعت باشد، تعداد روزهای تلف‌شده برای هر کارگر ۲/۴ روز خواهد بود.
• اگر علاوه بر ۶۰ حادثه که منجر به اتلاف وقت گردیده است، یک حادثه منجر به مرگ اتفاق افتاده باشد، ضریب حادثه ۵۳/۵ و شدت آن ۷/۶۳ خواهد شد، زیرا تعداد روزهای تلف شده به میزان (۷۵۰۰+۱۲۰۰) یعنی ۸۷۰۰ روز خواهد رسید. بدین ترتیب یک حادثه منجر به فوت تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی شدت حادثه خواهد داشت.
میزان شیوع :
از طرف ILO برای کشورهائیکه محاسبه میزان وفور و شدت حادثه بعلت نداشتن اطلاعات لازم در مورد مجموع ساعات کار کلیه کارگران و ساعات از دست رفته میسر نباشد میزان شیوع را محاسبه می کنند که فرمول آن بشرح زیر می باشد:

۵ راهنمایی و ارشاد سرپرستان ، سر کارگران و کارگران در حین کار و آشنا نمودن آنان به نحوه صحیح و بی خطر کار با ابزار و ماشین آلات و دستگاههای مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع حوادث.
۶ آشنا نمودن سرپرستان – سرکارگران و کارگران به مسائل حفاظتی و بهداشتی از طریق اجرای برنامه های آموزشی- سخنرانی- نمایش فیلم و اسلاید و ایجاد علاقه و روح همکاری در امر حفاظت و بهداشت کار در محیط کارگاه.
۷ تماس مستمر با اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و کسب اطلاعات درموارد ضروری .

گروه بین المللی فردوس با داشتن تجربه چندین ساله ارزیابی ریسک در پروژه های مختلف با روش های علمی و بروز به ارزیابی ریسک پروژه شما خواهد پرداخت و خطرات را قبل از اینکه فرصت بروز داشته باشند شناسائی نموده و برای آنها روش ایمن کار Safe Method Statement تنظیم و ارائه خواهد نمود.

  • دفتر ایران : تهران - اشرفی اصفهانی - باهنر - پلاک 6
  • 09128595912
  • Netherlands office : Energiestraat 28 - 1411 at.Amsterdam --Naarden
  • +31 (020) 8938429
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

برخی خدمات

ارسال پیام برای ما

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
بالا